نحوه نصب پاکت

برای نصب پاکت روی گوشی/تبلت خود می توانید از پیوندهای زیر استفاده نمایید:

Download Paacat From Play Store

این پیوند شما را به صفحه مخصوص اپلیکیشن پاکت در Google Play منتقل خواهد کرد و از آنجا با زدن دکمه “نصب/Install” برنامه پاکت روی دستگاه شما نصب خواهد شد.